Cztery miliony bezdomnych po powodziach w Pakistanie

Kategorie Różne

Wcześniejsze szacunki ONZ mówiły o dwóch milionach osób pozbawionych dachu nad głową. Najgorsze powodzie w historii Pakistanu zaczęły się trzy tygodnie temu.