„Washington Post” krytykuje kneblowanie sportowców

Kategorie 7396

Piątkowy „Washington Post” skrytykował zakaz wypowiedzi politycznych w czasie tegorocznej olimpiady w Pekinie, wydany sportowcom niektórych krajów przez ich komitety olimpijskie.